G.cn,值得信任

2009年7月10日 发表评论 阅读评论

今天通过google搜索信息时,突然在搜索结果上面出现一段话:

—————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————–

觉得很有意思,一个搜索引擎也会打出这样的标语。

从google近来一大段时间在国内的负面新闻,和天朝的各项严厉措施,google也表现出了他的无奈。引进外企,打成内伤,中国特色嘛!

http://it.dengchao.org
声明: 本文采用 BY-NC-SA 协议进行授权. 转载请注明转自: G.cn,值得信任
  1. 本文目前尚无任何评论.
  1. 本文目前尚无任何 trackbacks 和 pingbacks.